toffe en sportieve kampen in en rond Blueberry Hill!

Kampen

#tag0 - Deze tag is niet zichtbaar op uw website.
Omschrijving

Blueberry Club vzw organiseert elke schoolvakantie toffe en sportieve kampen in en rond Blueberry Hill Adventure. Je kan kiezen uit een halve dag programma of een volledige dag . 's Morgens starten we om 09u tot 12u en de namiddag start om 13u tot 16u. Er is gratis opvang voorzien van 08.00 tot 09.00u, van 12.00 tot 13.00u en van 16.00 tot 17.00u. 's Middag moeten de deelnemers een eigen picknick voorzien. Best ook wat extra drank voorzien.Minimum  aantal deelnemers per kamp is bepaald op 10. Maximum is bepaald op 20. Bij te weinig deelnemers kunnen leeftijdsgroepen samengevoegd worden zodat het kamp toch kan doorgaan.

We werken met 2 leeftijdsgroepen:
De kids (van 2de tot 4de leerjaar)
De juniors (van 5de leerjaar tot 2de secundair)

#tag1 - Deze tag is niet zichtbaar op uw website.

Aanbod

#tag2 - Deze tag is niet zichtbaar op uw website.
 Inschrijven

Voor de inschrijvingen werken we samen met de sportdienst van Kortrijk. 
Alle inschrijvingen moeten via hun gebeuren. De sportdienst kunt u hier bereiken:

Sportdienst, Bad Godesberglaan 22, 8500 Kortrijk
056 27 80 00 
sportdienst@kortrijk.be 
kortrijk.be/sport 

Bij problemen of onduidelijkheden, kunt u ons altijd contacteren. 

#tag3 - Deze tag is niet zichtbaar op uw website.
Kostprijs

Voor een ½ dag programma komt de prijs op 70 euro per deelnemer.
Voor een volledige dag programma komt de prijs op 140 euro per deelnemer.
Indien de week geen 5 dagen telt, wordt de prijs naar verhouding bepaald.

Hierin zit de toegang tot de sportinfrastructuur, de begeleiding, het nodige materiaal en de verzekering (via sportdienst Kortrijk) inbegrepen.
Drankjes en picknick zijn niet inbegrepen.

#tag4 - Deze tag is niet zichtbaar op uw website.
Privacy

De deelnemer (of ouder/voogd) neemt hierbij kennis van het feit dat er tijdens de activiteiten beeldmateriaal van hen (of hun kinderen) kan worden gemaakt. Bij de inschrijving voor een kamp gaat u akkoord dat dit beeldmateriaal op websites of in publicaties van de vereniging kan worden gebruikt binnen het kader van de doelstellingen van de vereniging. Indien u dit niet wenst, dient u dit schriftelijk mee te delen aan het secretariaat van de organisatie.

Kaartgegevens
Kaartgegevens ©2020
KaartgegevensKaartgegevens ©2020
Kaartgegevens ©2020
200 m 

© 2021 blueberry-club.be with webcreator available